Історія навчання іноземних студентів


Академія Маріанської Лазні
 (за підтримки Регіонального відділення Карловарського краю та міста Маріанські Лазні)
вересень 2022 р
завершення навчання в ÚJOP UK
серпень 2022 р
Розширення післябакалаврських курсів для чеських студентів 1990/91
Навчальний центр Інституту мови та професійної підготовки Карлового університету в Маріанських Лазнях
1974/75
Навчальний центр університету 17 листопада, Маріанські Лазні
1961/62
Економічний університет у Празі
Курс для підготовки іноземних студентів у Маріанських Лазнях
1959/60
Курс для підготовки іноземних студентів у Маріанських Лазнях
1957/58
Курс чеської мови для іноземців у Маріанських Лазнях (заснований Міністерством освіти і культури, Регіональним національним комітетом Карлових Вар, MěNV Маріанські Лазні)
1953/54