Контакти

KRI o.p.s.

IČ 27961311

Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Plzni, spisová značka O 101

штаб: Pohraniční stráže 350, 353 01 Velká Hleďsebe, Česká republika

статутного представника: RNDr. Jiří Bytel, директор 

коробка даних: vaqnqxq

 номер телефону: +420 725 056 553

email: bytel@kri-ops.cz


Akademie Mariánské Lázně

                            AMAR 

                 Mgr. Petr Hála 

                   email: hala@amarstudy.cz                                                                                     halape@seznam.cz


навчальний офіцер

Eva Matoušková, DiS.
Mgr. Tereza Havránková
номер телефону: +420 606 732 467

лектори:

RNDr. Věra Bytelová                                                 bytelova@amarstudy.cz

Mgr. Jana Černá                                                         cerna@amarstudy.cz

Mgr. Tereza Havránková                                           havrankova@amarstudy.cz

Paul Thomas Kozlovsky                                            kozlovsky@amarstudy.cz

Mgr. Helena Laburdová                                            laburdova@amarstudy.cz

Mgr. Jiří Matoušek

Ing. Eva Motáková                                                      motakova@amarstudy.cz

Mgr. Lucie Rollová                                                      rollova@amarstudy.cz

RNDr. Helena Tenglerová                                          tenglerova@amarstudy.cz