Contact

KRI o.p.s.

IČ 27961311
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka O 101

Headquarters:  Pohraniční stráže 350, 353 01 Velká Hleďsebe, Česká republika

Statutory representative: RNDr. Jiří Bytel, director
Data box: vaqnqxq 
Telephone number: +420 725 056 553
e-mail: bytel@kri-ops.cz                                                    

Academy Mariánské Lázně, organizational component of KRI o.p.s. without legal personality 

                 AMAR 

                   Mgr. Petr Hála 

                   e-mail: hala@amarstudy.cz

                                   halape@seznam.cz

Study departement

Eva Matoušková, DiS.

Mgr. Tereza Havránková

e-mail: registrace@amarstudy.cz

Telephone number: +420 606 732 467


Lecturers

RNDr. Věra Bytelová                             bytelova@amarstudy.cz

Mgr. Jana Černá                                     cerna@amarstudy.cz

Mgr. Tereza Havránková                       havrankova@amarstudy.cz

Paul Thomas Kozlovsky                       kozlovsky@amarstudy.cz

Mgr. Helena Laburdová                        laburdova@amarstudy.cz

Mgr. Jiří Matoušek

Ing. Eva Motáková                                 motakova@amarstudy.cz

Mgr. Lucie Rollová                                 rollova@amarstudy.cz

RNDr. Helena Tenglerová                     tenglerova@amarstudy.cz