Aktuality

Děti nejen sobě

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 ve 14:00 hodin se zaplnil téměř do posledního místečka sál ZŠ JIH. Ze sálu zatím zněla cizí řeč. Konala se totiž slavnostní akademie žáků a studentů Akademie AMAR 2023/24. Z jeviště se po celou hodinu vystoupení však ozýval pouze český jazyk a někdy zazněly i velmi krkolomné věty. Studenti si své výkony velice užívali, ukázali scénky, zazpívali, zahráli na housle i na klavír a zatancovali moderní tanec na vánoční hudbu. Po necelém půlroce ovládají překvapivě velice dobře češtinu. Závěrečné poděkování rodičům a pedagogům bylo dojemné. Velmi si všichni přejeme to, co pronesla moderátorka na závěr: "Chtěli bychom, aby se všichni lidé bavili, stejně jako my, celý život."

Vloženo 27.10.2023

Informace pro vízové studenty

Přihlášky do kurzů pro školní rok 2024 - 2025 jsou již otevřeny!  

Vloženo 31.8.2023

Začátek školního roku 2023 - 2024

Školní rok začíná 11.9.2023 v 8.00 hodin ve škole, registrace v přízemí.

Vloženo 29.8.2023

Vsadil jsem na AMAR a vyhrál jsem!!!

Můžete se po roce studia naučit česky a zvládnout v češtině i odborné předměty biologie, chemie a fyzika tak, abyste se dostali na lékařské fakulty? JISTĚ!!

Tady je důkaz!!

Student Miron Drokin se v roce 2022/23 zúčastnil ročního kurzu v Mariánských Lázních ve škole AMAR - Akademie Mariánské Lázně, pod KRI o.p.s. Po roční přípravě si mohl vybírat ze dvou lékařských fakult, na které se dostal. Jednou byl LF v Plzni a druhou 1. LF v Praze. Po složitých úvahách se rozhodl pro LF Plzeň. Hodně štěstí!!

Jako mnoho jiných Ukrajinců utekl do Čech před válkou na Ukrajině, ale nechtěl jen čekat. Jeho snem bylo již před vypuknutím války studovat v ČR medicínu. Nejlepší reference měl o Mariánských Lázních, kde výuka zahraničních studentů probíhala již od roku 1953. V posledních letech měla škola vynikající výsledky a mnoho úspěšných studentů, díky maximálnímu a profesionálnímu přístupu a nasazení celého akademického sboru.

Jak je možné, že "vaši" studenti minulých let dosahovali tak bravurních výsledků?

Úspěch hledejte především u nich samotných, jen s obrovskou pílí a nasazením můžou v náročných zkouškách uspět.

Přece jen, máte nějaký "tajný" recept, jako lektoři?

Jistě, ale když vám ho řeknu, už nebude tajný. Všechno závisí na spolupráci všech. Jsme tady výborný kolektiv, každého studenta nezná jen jeho třídní učitel, ale všichni lektoři. Navzájem si sdělujeme studentovy silné i slabší stránky, proto vidíme, kde můžeme ubrat a naopak přidat. Chováme se ke každému jako rodiče, chceme, aby se tady cítil nejen svobodně, ale zároveň pociťoval i důležitost studia pro celý jeho budoucí život.

Vloženo 1.7.2023

Speciální kurzy pro ukrajinské studenty pro školní rok 2023 - 2024

Vloženo 3.6.2023

Ukončení akademického roku 2022/23

Dne 2. 6. 2023 proběhlo slavnostní ukončení akademického roku 2022/23 Speciálního vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let.

Karlovy Vary a Mariánské Lázně se propojily v unikátním projektu pomoci ukrajinským studentům ve studiu v České republice. S myšlenkou Speciálního vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let přišel tým pedagogů organizační složky bez právní subjektivity AMAR – Akademie Mariánské Lázně patřící pod KRI o.p.s. (Komunitní Rozvojový Institut). Projekt byl představen hejtmanovi Karlovarského kraje Ing. Petru Kulhánkovi, který tento vzdělávací program podpořil dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

A tak mohlo 20 studentů převzít historicky první POTVRZENÍ o absolvování kurzu v rozsahu 27 hodin týdně. Potvrzení převzali z rukou projektového manažera Mgr. Petra Hály, který všem popřál do budoucna mnoho dalších studijních úspěchů. Další gratulace proběhly i z úst Mgr. Jindřicha Čermáka – radního Karlovarského kraje, člena odboru školství, Mgr. Miloslava Pelce – místostarosty Mariánských Lázní a RNDr. Jiřího Bytela – ředitele společnosti KRI o.p.s. Všichni představitelé se shodli na nutnosti pomáhat vzdělávat mladé lidi, kteří by v budoucnosti mohli "bojovat" svým vzděláním a snahou rozvíjet přátelské a mírové snahy nejen těchto dvou národů, ale i celého světa. 

Den Země - úklid přírody
Den Země - úklid přírody