Kurzy s podporou Karlovarského kraje

Projekt: Realizace speciálního vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 - 18 let, školní rok 2022 - 2023

Specializovaný vzdělávací program pro ukrajinské děti ve věku 15 - 18 let 

Podpora Karlovarského kraje a žádost o dotaci

Hodnocení projektu specializovaného vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 - 18 let

Den Země - úklid přírody
Den Země - úklid přírody

Ukončení akademického roku 2022 - 2023

Dne 2. 6. 2023 proběhlo slavnostní ukončení akademického roku 2022/23 Speciálního vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let.

Karlovy Vary a Mariánské Lázně se propojily v unikátním projektu pomoci ukrajinským studentům ve studiu v České republice. S myšlenkou Speciálního vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let přišel tým pedagogů organizační složky bez právní subjektivity AMAR – Akademie Mariánské Lázně patřící pod KRI o.p.s. (Komunitní Rozvojový Institut). Projekt byl představen hejtmanovi Karlovarského kraje Ing. Petru Kulhánkovi, který tento vzdělávací program podpořil dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

A tak mohlo 20 studentů převzít historicky první POTVRZENÍ o absolvování kurzu v rozsahu 27 hodin týdně. Potvrzení převzali z rukou projektového manažera Mgr. Petra Hály, který všem popřál do budoucna mnoho dalších studijních úspěchů. Další gratulace proběhly i z úst Mgr. Jindřicha Čermáka – radního Karlovarského kraje, člena odboru školství, Mgr. Miloslava Pelce – místostarosty Mariánských Lázní a RNDr. Jiřího Bytela – ředitele společnosti KRI o.p.s. Všichni představitelé se shodli na nutnosti pomáhat vzdělávat mladé lidi, kteří by v budoucnosti mohli "bojovat" svým vzděláním a snahou rozvíjet přátelské a mírové snahy nejen těchto dvou národů, ale i celého světa.