Další úspěšní studenti začínající v ML

Ing. Maxim Solodkov

Rusko

inženýr - technolog v soukromé firmě Quins spol. s. r. o.

Vystudoval VŠCHT Fakultu technologie ochrany prostředí studijní program Enviromentální inženýrství a analýza. Promoval v roce 2021.

Ing. Maryia Glushchenko

Ukrajina

laboratorní technik biochemie na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, veřejné vědecké instituci
Vystudovala VŠCHT Fakultu potravinářské a biochemické technologie. Promovala v roce 2019.

RNDr. Yulia Erban Kochergina

Rusko

vědecká pracovnice v České geologické službě

Vystudovala magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor geologie a promovala v roce 2012.  Potom studovala doktorské studium a v roce 2017 získala titul RNDr.

MUDr. Denis Kazeka

Rusko

lékař na oddělení dětské gastroenterologie na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval v roce 2019.