Dále nabízíme

AMAR provádí nejenom výuku, ale také pomáhá studentům adaptovat se na nové prostředí. Lektoři vytvářejí studentům rodinné prostředí a skupinoví lektoři věnují studentům nadstandardní péči. Garantujeme:

1. pomoc s nostrifikací

2. zkoušky B1, B2, C1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

3. zkoušky pro trvalý pobyt

4. zkoušky pro občanství

Ubytování zprostředkováváme v Krajském ubytovacím zařízení Zlatý zámek.