Nostrifikace

1. kontrola přivezených dokladů

2. zprostředkování překladů u akreditovaných překladatelů

3. pomoc s ověřováním dokladů

4. vyplnění a podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání

5. komunikace s Krajským úřadem v Karlovarském kraji

6. komunikace se zkoušející školou

7. příprava k nostrifikačním zkouškám