SPECIÁLNÍ NABÍDKA!!!

Semestrální letní kurz češtiny pro cizince
 s minimální úrovní češtiny B1

Jedinečná možnost přípravy k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy!

On-line registrace do speciálního kurzu